Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie oferuje możliwość umieszczenia bannerów reklamowych na obiektach MOSiR-u, w tym na krytej pływalni oraz na stadionie miejskim. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem najmu powierzchni. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z sekretariatem.

OPŁATA ZA NAJEM POWIERZCHNI


  • Baner

  • do 3 miesięcy
    49,20zł m² / mc

  • od 3 do 6 miesięcy
    41,82zł m² / mc

  • od 6 do 12 miesięcy
    34,44zł m² / mc

pływalnia
Aktualnie na basenie przebywa
XX osób