• PRACA SZUKA CZŁOWIEKA !

  PRACA SZUKA CZŁOWIEKA !

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie poszukuje pracownika na stanowisko ratownika wodnego.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  • aktualne uprawnienia ratownika wodnego,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
  • aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa,
  • aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP.

  WYMAGANIA DODATKOWE:

  • dyspozycyjność (praca zmianowa);
  • uczciwość;
  • odpowiedzialność za realizowane zadania;
  • systematyczność i konsekwencja w działaniu;
  • komunikatywność;
  • sumienność.

  OFERUJEMY:

  • stabilność zatrudnienia;
  • pełny wymiar czasu pracy – umowa o pracę;
  • zmianowy, elastyczny system pracy;

  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  Szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

  Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

  Osobiście, pocztą elektroniczną lub tradycyjną do sekretariatu MOSiR w Mławie

  Kontakt:

  06-500 Mława, ul. Kopernika 38

  mosir@mosir.mlawa.pl

  +23 655 15 71

pływalnia
Aktualnie na basenie przebywa
XX osób