• VI Bieg im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza

    VI Bieg im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza

    W środę 13 czerwca odbyła się już VI edycja Biegu im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza. Na starcie biegu stanęło w sumie 332 młodych zawodników, którzy startowali w różnych kategoriach wiekowych. Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowe medale, które wręczali ks. Ryszard Kamiński- Proboszcz parafi pw. Św. Stanisława BM, Pan Sławomir Kowalewski- Burmistrz Miasta Mława, Pani Janina Budzichowska- Zastępca Burmistrza, Pan Leszek Ośliźlok- Przewodniczący Rady Miasta oraz Pan Piotr Jankowski- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

    Organizatorem biegu była parafia pw. św. Stanisława BM oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ponadto pieczę nad sprawnym przebiegiem biegu sprawował komitet organizacyjny z udziałem Arkadiusza Dłubisza, Waldemara Łaszczycha, Edwarda Staniszewskiego, Marka Jasińskiego.

    PODSUMOWANIE

pływalnia
Aktualnie na basenie przebywa
XX osób