• zawiadomienie o unieważnieniu

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „II Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodu minimum ośmioosobowego fabrycznie nowego nieużywanego wyprodukowanego w 2019r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”

    Uzasadnienie:

    W postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę samochodu wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała warunków przedmiotu zamówienia.

pływalnia
Aktualnie na basenie przebywa
XX osób